NOU 2009: 6

Tilstandsrapport ved salg av bolig

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Takstlovutvalget ble nedsatt i statsråd 11. mai 2007 for å utrede og legge frem forslag til et regelverk som sikrer at det ved markedsføring og salg av boliger i forbrukerforhold som omfattes av avhendingsloven, foreligger relevant informasjon om boligen.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til nye lovregler i bl.a. avhendingsloven og eiendomsmeglingsloven. Utvalget har også etter oppfordring fra departementet laget forslag til forskrifter. Det er dissenser på en rekke av forslagene, men hvor annet ikke fremgår, er utredningen enstemmig.

Oslo 12. mars 2009

Kåre Lilleholt Leder

Harald Assev

Mia Ebeltoft

Gry Evensen

Jan Petter Hammerø

Janne M. Hatlebakk

Lise Heggheim

Vidar Holm

Kåre Mæland

Andreas Nordby

Egil Rokhaug

Miriam Skag

Til forsiden