NOU 2009: 6

Tilstandsrapport ved salg av bolig

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Bénabent, Alain: Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 6. utg. (Paris 2004)

Edlund, Hans Henrik: Kommentar til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (København 1996)

Gomard, Bernhard: Obligationsret, første del, 4. utg. (København 2006)

Grauers, Folke: Fastighetsköp, 18. utg. (Lund 2007)

Grunewald, Barbara: Kaufrecht (Tübingen 2006).

Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Magnus Aarbakke: Obligasjonsrett, (Oslo 2003)

Melin, Magnus: Fastighetsmäklarlagen, 2. utg. (Stockholm 2007).

von Staudinger, J.: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengetsetzen, II, §§ 433–487; Leasing (Berlin 2004)

Tausen, Hans Henrik: Erstatningsansvar i forbrugerforhold ved handel med fast ejendom, 2. utg. (København 2006).

Thompson, Mark P.: Modern Land Law, 3. utg. (Oxford 2006)

Thompson, Mark P.: Barnsley’s Conveyancing Law and Practice, 4. utg. (London, Edinburgh, Dublin 1996).

Tverberg, Arnulf: Forbrukerkjøpsloven (Oslo 2008)

Victorin, Anders og Jan-Olof Sundell: Allmän fastighetsrätt, 4. utg. (Uppsala 2004)

Til forsiden