NOU 2009: 6

Tilstandsrapport ved salg av bolig

Til innholdsfortegnelse

2 Liten boligsalgsrapport

Figur 2.1 

Figur 2.1

Figur 2.2 

Figur 2.2

Figur 2.3 

Figur 2.3

Figur 2.4 

Figur 2.4

Figur 2.5 

Figur 2.5

Figur 2.6 

Figur 2.6

Figur 2.7 

Figur 2.7

Figur 2.8 

Figur 2.8

Figur 2.9 

Figur 2.9

Figur 2.10 

Figur 2.10

Figur 2.11 

Figur 2.11

Figur 2.12 

Figur 2.12

Figur 2.13 

Figur 2.13

Figur 2.14 

Figur 2.14

Figur 2.15 

Figur 2.15

Figur 2.16 

Figur 2.16

Figur 2.17 

Figur 2.17

Figur 2.18 

Figur 2.18

Figur 2.19 

Figur 2.19

Figur 2.20 

Figur 2.20

Figur 2.21 

Figur 2.21

Figur 2.22 

Figur 2.22

Til forsiden