Høring - forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold

Høringsfrist: 01.10.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009