Prop. 44 L (2018–2019)

Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i avhendingslova som skal sørge for en tryggere bolighandel med et bedre informasjonsgrunnlag. Et hovedelement i forslaget er at selgeren ikke lenger gyldig skal kunne ta «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere. Det foreslås også å presisere det alminnelige mangelsbegrepet og kjøperens undersøkelsesplikt, og å innføre en minsteterskel for mangelskrav samt en egen bestemmelse om innendørs arealavvik. Videre foreslås det å åpne for å forskriftsregulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige som utarbeider dem.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget