NOU 2009: 10

Fordelingsutvalget

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Fordelingsutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 25. april 2008. I utvalgets mandat heter det at «Utvalget skal utrede og foreslå tiltak som kan bidra til å redusere økonomiske forskjeller over tid. Det skal legges vekt på både tiltak som bidrar til å utjevne inntektsmuligheter, og tiltak som kan utjevne opptjent inntekt og forbruk». Utvalget legger med dette fram sin utredning og forslag til tiltak.

Oslo, 6. mai 2009

Ådne Cappelen

leder

Tone Fløtten Mari Rege Claire Armstrong

Axel West Pedersen Hilde Bojer Karl Ove Aarbu

Mads Ivar Kirkeberg Stein Reegård Espen Søilen

Erik Storm Andreas Follestad Merete Onshus Tyra Ekhaugen Odd Helge Askevold Synnøve Nymo

Til forsiden