NOU 2009: 18

Rett til læring

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 29. juni 2007 ble det oppnevnt et utvalg for å foreslå en helhetlig tiltakskjede for barn, unge og voksne med behov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo 2. juli 2009

Jorid Midtlyng leder

Johans Sandvin

Bente Hagtvet

Niels Egelund

Eva Björck-Åkesson

Peder Haug

Einar Christiansen

Grete Dalhaug Berg

Øystein Lund

Gidske Holck

Rune Grahn

Per-Erik Davidsen

Marianne Ween

Marit Dahl

Tove-Lill Labahå Magga

Jorun Sandsmark

Per Arild Nord sekretariatsleder

Elisabeth Buk-Berge

Halvard Hølleland

Brita Nesheim

Ida M. Andrén

Jens Rydland

Jan A. Hårvik

Elisabeth Løvaas

Til forsiden