NOU 2010: 13

Arbeid for helse— Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 18. desember 2009 for å utrede omfanget av, årsaker til, og mulige virkemidler mot utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren. Utvalget legger med dette fram sin utredning og forslag til tiltak.

Oslo 14. desember 2010

Kolbjørn Almlid

leder

Helga Bull-Rostrup

Hanne Børrestuen

Erik Bårdseng

Hege Gjessing

Siren Vetnes Johannessen

Stein Knardahl

Ivar Sønbø Kristiansen

Karin M. Liabø

Mette Nord

Eva Håheim Pedersen

Kjetil Telle

Edle Utaaker

Steinar Westin

Anne Turid Wikdahl

Marit Lie

Vidar Kårikstad

Siri Stangeland

Sjur Ve

Til forsiden