NOU 2015: 4

Tap av norsk statsborgerskap

Til innholdsfortegnelse

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ved departementsoppnevning ble professor i offentlig rett, Benedikte Moltumyr Høgberg, oppnevnt som utreder for utredning om tap av norsk statsborgerskap 5. september 2014. Utrederen legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 24. mars 2015

Benedikte Moltumyr Høgberg (utreder)

Mari Aam (sekretariatsleder)

Hanne Krogenæs

Fatima Zohra El Boukri

Til forsiden