NOU 2015: 8

Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 21. juni 2013 et utvalg for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Utvalget viser til sin delutredning NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole og avgir med dette sin hovedutredning.

Oslo 15. juni 2015

Sten Ludvigsen (leder)

Eli Gundersen

Sigve Indregard

Bushra Ishaq

Kjersti Kleven

Tormod Korpås

Jens Rasmussen

Mari Rege

Sunniva Rose

Daniel Sundberg

Helge Øye

Hege Nilssen (sekretariatsleder)

Knut Gustav Andersen

Pia Elverhøi

Hedda Birgitte Huse

Helle Kristin Jensen

Torun Riise

Susanne Skjørberg

Til forsiden