NOU 2015: 8

Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser

Utredningen presenterer utvalgets vurderinger av hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene fremover, hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene og hva som kreves av ulike aktører i grunnopplæringen for at fornyelse av skolens fag skal bidra til god læring for elevene. Utvalget anbefaler en fornyelse av fagene i skolen og foreslår fire kompetanseområder som bør vektlegges. Utredningen tar også for seg tiltak som kan bidra til å realisere utvalgets forslag for fremtidens skole.

Les dokumentet

Følg saken Saksgang: Fagfornyelsen

 • Fornyer innholdet i skolen

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  – Vi fornyer fagene og gir elevene rom for å lære mer og lære bedre. Vi gir også skolen et verdiløft. Det vil forberede elevene bedre for livet etter skolen og for fremtidens arbeidsliv, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Kjerneelementene i fagene fastsettes før sommeren

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet mottar i dag Utdanningsdirektoratets anbefalinger til hva kjerneelementene i fagene skal være. I løpet av prosessen har de fått ca. 6700 innspill.Kjerneelementene skal fastsettes før 1. juli og angir retningen for de nye læreplanene. Arbeidet med selve læreplanene for fagene starter opp nå i juni.

 • Strategi for fagfornyelsen

  Plan/strategi | Kunnskapsdepartementet

  Nå starter arbeidet med å fornye fagene i skolen. Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes.

 • Meld. St. 28 (2015–2016) - Fag – Fordypning – Forståelse

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Et samfunn i endring krever også en skole som fornyer seg. Regjeringen foreslår derfor å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen. Dette skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet, og på den måten også sikre kontinuitet for både lærere og elever. Stortingsmeldingen varsler at det skal utarbeides en strategi for fagfornyelsen som ivaretar bred involvering og tilstrekkelig tid til hvert trinn i prosessen.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Vil fornye og forbedre fagene i skolen

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

 • NOU 2015: 8 - Fremtidens skole

  NOU | Kunnskapsdepartementet

  Utredningen presenterer utvalgets vurderinger av hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene fremover, hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene og hva som kreves av ulike aktører i grunnopplæringen for at fornyelse av skolens fag skal bidra til god læring for elevene. Utvalget anbefaler en fornyelse av fagene i skolen og foreslår fire kompetanseområder som bør vektlegges. Utredningen tar også for seg tiltak som kan bidra til å realisere utvalgets forslag for fremtidens skole.

 • Anbefalinger for fremtidens skole

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  I fremtidens skole må elevene både lære mer i det enkelte fag – og mer om å lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Det mener utvalget som ga rapporten Fremtidens skole til kunnskapsministeren mandag.