Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser

Utvalget som skulle utrede fremtidens kompetansebehov og innholdet i skolen, leverte sin innstilling, NOU 2015: 8 Fremtidens skole, til kunnskapsministeren 15. juni 2015. Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2015