NOU 2016: 2

Endringer i verdipapirhandelloven – flagging og periodisk rapportering — Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

Utredning om endringer i verdipapirhandelloven. Gjennomfører kommende EØS-regler som svarer til endringer i rapporteringsdirektivet. Forslag om at den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering for noterte selskap bortfaller, og at det innføres flaggeplikt for flere typer finansielle instrumenter. Forslag om tilsyn med land for land rapportering etter verdipapirhandelloven.

Les dokumentet