Historisk arkiv

Krav om kvartalsrapportering for børsnoterte selskap oppheves

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag vedtatt å oppheve kravet om kvartalsrapportering i verdipapirforskriften for børsnoterte selskap. Vedtaket innebærer en forenkling for mange bedrifter.

Endringen er i samsvar med forslaget i NOU 2016: 2 (om endringer i verdipapirhandelloven – flagging og periodisk rapportering - Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet).

Forskriftsendringen gjennomføres som en del av EØS-avtalen.

– Dette er i tråd med Regjeringens forenklingsarbeid, hvor vi reduserer de myndighetspålagte rapporteringskostnadene til næringslivet, sier finansminister Siv Jensen.

Plikten til å offentliggjøre delårs- og kvartalsrapporter utgjør en betydelig byrde for mange små og mellomstore bedrifter. Det er viktig å redusere det kortsiktige presset på næringslivet og stimulere investorer til å ha et mer langsiktig perspektiv for å oppnå bærekraftig verdiskapning og langsiktige investeringsstrategier.

– Endringen vil gjøre det enklere for selskaper som ønsker børsnotering, sier finansministeren.

For enkelte bedrifter vil det fortsatt være hensiktsmessig å rapportere kvartalstall.

Endringen trer ikraft 1.januar 2017 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere.

Se forskriftsendringen her