6 Statsallmenningar med virkesrett utan allmenningsfond, totalareal og produktivt skogareal (dekar)

Fylke

Kommune

Statsallmenning

Totalareal

Produktivt skogareal

Hedmark

Stor-Elvdal

Setningen og Atnedal

234 838

22 294

Rendalen

Rendalen søndre

157 544

39 162

Engerdal

Elvdalen Rendalen søndre

266 490

128 090

Engerdal

Sømådalen Rendal nordre

361 475

80 489

Engerdal

Femundsmarka Rendalen nordre

402 516

3 688

Engerdal

Elgådalen Rendalen nordre

366 874

Engerdal

Drevsjø Rendalen nordre

404 308

265 221

Os

Rendalen

219 595

31 245

Oppland

Lom

Visdalen

12 523

Ringebu

Ringebu østfjell

340 806

2 000

Vestre Slidre

Vestre Slidre

195 723

28 000

Trøndelag

Holtålen

Østerå

36 862

Holtålen

Haltdal søndre

108 092

30 342

Holtålen

Haltdal nordre

20 754

Midtre Gauldal

Singsås søndre

76 449

26 625

Midtre Gauldal

Singsås nordre

5 971

Midtre Gauldal

Samsjø

44 363

767

Selbu

Nålbogen

7 404

2 560

Steinkjer

Stod/Sellifjell

84 078

18 596

Verran

Sandseter

158 974

19 885

Inderøy

Sliper/Høyfoss

20 137

12 888

 

 

 

3 525 774

711 852

Til forsida