NOU 2018: 17

Klimarisiko og norsk økonomi

Til innholdsfortegnelse

8 Brev fra Utenriksdepartementet om klimarelatert søksmålsrisiko

Figur 8.1  

Figur 8.1  

Figur 8.2  

Figur 8.2  

Figur 8.3  

Figur 8.3  

Figur 8.4  

Figur 8.4  

Figur 8.5  

Figur 8.5  

Figur 8.6  

Figur 8.6  

Figur 8.7  

Figur 8.7  

Figur 8.8  

Figur 8.8  

Figur 8.9  

Figur 8.9  

Figur 8.10  

Figur 8.10  

Til forsiden