NOU 2018: 17

Klimarisiko og norsk økonomi

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Klimarisikoutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. oktober 2017 for å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Utvalget legger med dette frem sin utredning. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 12. desember 2018

Martin Skancke (leder)

Terje Aven

Nalân Koç

Klaus Mohn

Trude Myklebust

Linda Nøstbakken

Ragnar Torvik

Thomas Ekeli (sekretariatsleder)

Hege Eliassen

Carl Gjersem

Katinka Holtsmark

Herbert Kristoffersen

Hanne Birgitte Laird

Andreas Marienborg

Bent Arne Sæther

Line Sunniva Flottorp Østhagen

Til forsiden