NOU 2018: 17

Klimarisiko og norsk økonomi

Finansminister Siv Jensen mottok i dag utredningen om klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi fra utvalgsleder Martin Skancke i Klimarisikoutvalget. Utvalget fikk i mandat å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi, herunder finansiell stabilitet.

Les dokumentet

Official Norwegian Reports NOU 2018: 17 Summary
Climate risk and  the  Norwegian economy