Historisk arkiv

Rapport fra Klimarisikoutvalget overlevert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag utredningen om klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi fra utvalgsleder Martin Skancke i Klimarisikoutvalget.

– Det er viktig å forstå risiko for hvordan klimaendringer kan påvirke norsk økonomi, og hverdagen til bedrifter og folk flest. Derfor er dette et viktig bidrag til at det norske samfunnet kan håndtere konsekvensene av fremtidige klimaendringer på en god måte, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Klimarisikoutvalget ble oppnevnt 6. oktober 2017, og fikk i mandat å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi, herunder finansiell stabilitet.

Utvalgsleder Martin Skancke presenterer rapporten for et fullsatt presserom i Finansdepartementet

Utvalgsleder Martin Skancke presenterer rapporten for et fullsatt presserom i Finansdepartementet. Foto: Finansdepartementet.

Utvalget fikk i oppdrag å

  • Vurdere hvordan en mest hensiktsmessig kan analysere og fremstille klimarisiko på nasjonalt nivå.
  • Identifisere antatt viktige globale, klimarelaterte risikofaktorer og vurdere deres betydning for norsk økonomi og finansiell stabilitet.
  • Vurdere eventuell metodikk for at private og offentlige virksomheter, herunder finansinstitusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere klimarisiko på best mulig måte.

– Jeg vil takke utvalget for arbeidet de har gjort, og ser frem til å sette meg inn i de vurderingene og anbefalingene de kommer med i rapporten, sier finansministeren.

Utvalgets rapport NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi vil om kort tid bli sendt på høring.

Les mer:

 

Nett-tv Overrekkelse av rapporten fra Klimarisikoutvalget

Se sendingen her

Se sendingen her