NOU 2019: 11

Enklere merverdiavgift med én sats

Ekspertutvalget som har vurdert en enklere merverdiavgift ble oppnevnt 18. januar 2019. Ekspertutvalget fikk i mandat å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser. Videre ble utvalget bedt om å vurdere om det er hensyn som tilsier reduserte satser og nullsatser i merverdiavgiften, for eksempel hensyn til miljø, fordeling eller folkehelse.

Les dokumentet