NOU 2019: 13

Når krisen inntreffer

Beredskapshjemmelutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 9. februar 2018. Utvalgets mandat var å utrede en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel i beredskapslovgivningen. Utredningen ble overlevert til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde 14. juni 2019.

Les dokumentet