NOU 2019: 13

Når krisen inntreffer

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget om endringer i beredskapslovgivningen (Beredskapshjemmelutvalget) ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. februar 2018. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo 14. juni 2019

Benedikte Moltumyr Høgberg

Leder

Sven Ole Fagernæs

Gunnbjørg Kindem

Per Elvestad

Nina Bordi Øvergaard

Gøran Østerman Thengs

Til dokumentets forside