NOU 2019: 15

Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt — Forslag til opplysningsplikt om skattearrangement

Utvalget ble nedsatt av regjeringen Solberg 21. juni 2017. Utvalget har utredet skatterådgiveres, herunder advokaters, yrkesmessige taushetsplikt og opplysningsplikt til skattemyndighetene ved utøvelse av skatterådgivning, og har vurdert om det bør gjøres ytterligere begrensninger i taushetsplikten på skatteområdet. Videre har utvalget vurdert om skatterådgiveres opplysningsplikt til skattemyndighetene bør utvides, herunder om det bør innføres opplysningsplikt om formålet med finansielle transaksjoner. Utvalget har også vurdert om anbefalingene fra OECDs BEPS-prosjekt tiltak 12 om opplysningsplikt for skatterådgivere om skatteplanlegging bør innføres i norsk rett. Utredningen inneholder utvalgets forslag til opplysningsplikt for skatterådgivere og kunder om nærmere angitte skattearrangement, i tråd med anbefalingene i BEPS-prosjektets tiltak 12.

Les dokumentet