NOU 2020: 10

Straffelovrådets utredning nr. 2 — Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet