NOU 2020: 12

Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. september 2019 for å vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 28. oktober 2020

Svein Richard Brandtzæg

Leder

Bergljot Landstad

Knut Sveinung Vareide

Knut Arne Gurigard

Kamilla Sharma

Merete Nygaard Kristiansen

Hanne Alstrup Velure

Jørgen Næss Haugseth Sekretariatsleder

Jan Frederik Danielsen

Iver Grøtting Prestkvern

Bent Sunde

Øystein Sjølie

Martin Østtveit-Moe

Petter Herdlevær Sagafos

Sigurd Melsom

Til forsiden