NOU 2020: 12

Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Til innholdsfortegnelse

1 Aktører som har gitt innspill til utvalget

 • Øst-Finnmark Regionråd

 • Akademikerne

 • AS Glea

 • Bodøregionens Utviklingsselskap

 • DOGA

 • Drangedal Kommune

 • Egga Utvikling AS

 • Elkem Tana

 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

 • Eramet Norway

 • Fikse – næringsforening for Etne og Vindafjord

 • Finans Norge

 • Finans Norge og Sparebankforeningen

 • Fjellnettverket

 • Forskningsrådet

 • Gamvik kommune

 • Glommen Mjøsen Skog

 • Hardanger Industri

 • Innlandet fylkeskommune

 • Innovasjon Norge

 • Kirsten Springer Hasvoll

 • Kragerø Kommune

 • LO

 • Maren Kværness Halberg

 • Midt-Telemark Næringsutvikling

 • Nesseby kommune

 • NHO

 • NHO Nordland

 • NHOs SMB-forum

 • Norges Bondelag

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norske Skipsverft

 • Notodden Næringsutvikling

 • Nye Stemmer

 • Næringsarena Nord

 • Næringsforeningen i Stavanger-regionen

 • Næringshagene i Norge

 • Raggo Rein

 • Rjukan Næringsutvikling AS

 • Rogaland fylkeskommune

 • Røst Fiskeindustri AS

 • Røst Sjømat AS

 • Røst Trandamperi AS

 • Salfjord AS

 • Sametinget

 • Samvirkene

 • Sápmi Næringshage

 • Sauda Kommune

 • Sauda Vekst AS

 • Siva

 • Sjømat Norge

 • Sogn og Fjordane Næringsråd

 • Tana Husky

 • Tana kommune

 • Tine Tana

 • Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Trøndelag fylkeskommune

 • Ungdommens distriktspanel

 • Ungt Entrepenørskap

 • Vadsø kommune

 • Varanger Kraft

 • Vestfold og Telemark fylke

 • Vestland fylkeskommune

 • Vest-Telemarkrådet

 • Viken FK

 • Virke

 • Virke Servicehandel

 • Ørsta Næringskontor

Til forsiden