NOU 2020: 14

Ny barnelov — Til barnets beste

Barnelovutvalget har utredet forslag til en helhetlig ny barnelov. En gjennomgående problemstilling er lovens forhold til menneskerettighetene, som berører alle lovens temaer. I tillegg er det i mandatet gitt en rekke spesifikke føringer om materielle spørsmål som er vurdert særskilt.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: