NOU 2020: 14

Ny barnelov — Til barnets beste

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 ble det oppnevnt et lovutvalg til å revidere barneloven.

Utvalget legger med dette frem sin utredning og forslag til ny lov om barn og foreldre (barneloven). Utredningen er enstemmig hvor ikke annet fremgår.

Oslo 4. desember 2020

Torstein Frantzen Leder

Nadia Ansar

Geir Kjell Andersland

Lena R. L. Bendiksen

Marius Emberland

Anne Marie Selvaag

Kjell Erik Lommerud

Hanne Sverdrup Dahl

Kirsten Kolstad Kvalø Sekretariatsleder

Pernille Borud

Amanda Maeder Sanyang

Live Husan

Christine Scharff

Til forsiden