NOU 2022: 13

Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 2021 for å utrede og foreslå modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo 28. september 2022

Sølvi Mausethagen leder

Lasse Arntsen

Ratib Lekhal

Roar Sollied

Erik Bråthen

Elin Bø Morud

Inga-Lill Sundset

Karen Marie Løberg Furuseth

Nina Nordvik

Astrid Søgnen

Torstein Johannessen

Sigurd Sandvold

Siv Hilde Lindstrøm sekretariatsleder

Helle Kristin Jensen

Mathias Myhrvold-Hanssen

Tone Bowitz Wee

Til forsiden