NOU 2022: 13

Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole ble oppnevnt 3. september 2021 for å utrede og foreslå modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole. Målet skal være god kompetanse hos ansatte i alle barnehager og skoler for å fremme utvikling, læring og danning hos barn og elever. Utvalget foreslår flere tiltak for å etablere et helhetlig og varig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.

Les dokumentet