NOU 2023: 11

Raskt og riktig — En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten

Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet for Nav og Trygderetten. Gjennomgangen har vært begrenset til systemet på statlig side.

Les dokumentet