Høring – NOU 2013:10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.01.2014

Høringsmøte

Høringsmøtet for NOU 2013:10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester fant  sted i plenumssalen i R4 (Einar Gerhardsens plass 1 - Grubbegata) den 25. september 2013 kl 13.00.

Her finner du presentasjoner fra høringsmøtet: