Historisk arkiv

Ekspertutvalget om verdier av økosystemtjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen etablerte 28. oktober 2011 et ekspertutvalg om verdier av slike økosystemtjenester.

Regjeringen etablerte 28. oktober 2011 et ekspertutvalg om verdier av slike økosystemtjenester. Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen, og vi kan skille mellom forsynende, regulerende, kulturelle og støttende tjenester. 

Utvalget la fram NOU 2013: 10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester 29. august 2013.