Ny konvensjon om transport av gods til sjøs

Høringsfrist: 30.03.2006

En arbeidsgruppe i regi av FN jobber med forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs. Arbeidsgruppen møtes i april, og Justisdeparte-mentet ber om innspill på de deler av konvensjons-utkastet som står på dagsorden.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.03.06