Ny lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2013