Ny modell for beregning av årsavgift til finansiering av Justervesenets tilsyn av fiskemottak - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.07.2016