Ny prisopplysningsforskrift for varer og tjenester

Ny forskrift om prisopplysning for varer og tjenester trer i kraft 1. januar 2013. Forskriften er hjemlet i markedsføringsloven.

Ny prisopplysningsforskrift for varer og tjenester (pdf-fil)