Ny produksjonsindeks for kommunene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

SØF-rapport 06/09

Senter for økonomisk forskning har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Senter for økonomisk forskning har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Rapporten tar sikte på å utvikle og forbedre produksjonsindeksen som har vært publisert årlig fra 2001 av Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Med utgangspunkt i den gamle indeksen utvikles en ny indeks.

  • Hele rapporten finner du her (pdf-format)