Rapport - Takt og utakt med kommunestrukturen

NIVI Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt tjenestestrukturen for utvalgte kommunale oppgaver i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Rapporten viser om kommunene i de tre fylkene løser oppgaver selv eller gjennom interkommunalt samarbeid, samt hvilke kommuner som inngår i hvilke samarbeid.

Oppgavene som er kartlagt er IKT-tjenester, barneverntjenester, legevakt, PP-tjenester, landbrukskontor og brannvesen.

Mange kommuner løser oppgaver gjennom samarbeid. Mens det er 422 kommuner i Norge, er det kun 257 barnevernstjenester, 253 brannvesen og 180 legevakter. Nesten alle kommunene deltar også i politiske samarbeid om regional utvikling.

Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal har til sammen 127 kommuner, men kun 52 kommunale PP-tjenester, 59 IKT-tjenester og 99 landbrukskontor.

NIVI Rapport 2018:5 Takt og utakt med kommunestrukturen (pdf)