Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

I

1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være
 kr 1 020 med virkning fra 1. januar 2017.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a.

For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2 779

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 4 863

b.

For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 860

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1 511

c.

For uttak av egnet prøve til DNA-analyse i farskapssaker og saker etter barneloven § 6a:

 
 

Pr. prøve:

kr 270

d.

Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 524

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 915

 

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 710

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1 593

e.

For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2 548

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 4 406


Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Med hilsen
Jostein Solberg
avdelingsdirektør 

Anette Bleikelia Musæus
seniorrådgiver