Historisk arkiv

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I 1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være
 kr 995 med virkning fra 1. januar 2016.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for  medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a.

For sakkyndig likundersøkelse i form av   rettsmedisinsk obduksjon:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2711

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og   offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige   høytidsdager:

kr 4744

b.

For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 839

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og   offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige   høytidsdager:

kr 1474

c.

For uttak av egnet prøve til DNA-analyse i   farskapssaker og saker etter barneloven § 6a:

 
 

Pr. prøve:

kr 263

d.

Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere   foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 511

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og   offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige   høytidsdager:

kr 893

 

For leger som foretar klinisk test og   blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 693

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og   offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige   høytidsdager:

kr 1554

e.

For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved   seksuelle overgrep:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2486

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og   offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige   høytidsdager:

kr 4298

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

 Med hilsen

Jostein Solberg
avdelingsdirektør

                                                                 Anette Bleikelia Musæus
                                                                 seniorrådgiver