Rapporter og planer

Evaluering og utredning av forsøksloven

Oxford Research har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven).

Rapporten viser at forsøksloven er lite kjent i offentlig sektor, og anbefaler blant annet en mer aktiv forvaltning av loven, samt tiltak og virkemidler som gjør loven mer kjent.

Evaluering og utredning av forsøksloven (pdf)