Nye boliger i storbyene

Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?

Rapporten er skrevet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra Husbanken. Er det først og fremst er de veletablerte som kjøper nybygde boliger i storbykommunene? Hvilke kvaliteter har de nye boliger i disse områdene?

Rapporten er skrevet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra Husbanken.

Er det først og fremst er de veletablerte som kjøper nybygde boliger i storbykommunene? Hvilke kvaliteter har de nye boliger i disse områdene?

NIBR-rapport 2012:31 Nye boliger i storbyene