Økonominytt fra EU-delegasjonen for september 2015

Av finansrådene Lone Haugen Semmingsen og Bjarne Stakkestad

Septemberutgaven av Økonominytt gir en oversikt over løpende statistikk og arbeidet med et nytt stabiliseringsprogram for Hellas. Videre gis det en omtale av de uformelle møtene i Eurogruppen og ECOFIN 11.-12. september.

Foto: European Union 2015

I ECOFIN var hovedsakene knyttet til bankunion, fordyping av ØMU-samarbeidet og informasjonsutveksling i skattesaker.

Les hele Økonominytt her.