Økonominytt nr. 12/2017

Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

I dette nummeret av Økonominytt kan du lese rapportene fra Eurogruppens og ECOFINs møter i november.                                         Du finner også artikler om enigheten om EUs budsjett for 2018, Kommisjonens høstprognose, finansmarkedssaker, samt Kommisjonens forslag til første trinn i overgangen til det «Endelige MVA».

''
EU-medlemslandenes finansministre i Rådet og Europaparlamentet har kommet til enighet om EUs budsjett for 2018. Foto: European Union/2017

Les hele Økonominytt her.