Oppdatert instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren (utadert)

Forsvarsdepartementets Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren er oppdatert med virkning fra 1. januar 2016.

Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren (pdf, 297 kb.) Denne gjelder ikke lenger - ny instruks som gjelder fra 1. februar 2017 kan leses under reglement fra Forsvarsdepartementet.