Oppdatert instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren

Forsvarsdepartementets Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren er oppdatert med virkning fra 1. februar 2017.

Her kan du lese instruksen (denne erstatter tidligere instrukser): Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren.pdf