Oppfølging av evaluering av allmennlærerutdanningen:

Opptakskrav og regler for rangering

Oppfølging av evaluering av allmennlærerutdanningen. Opptakskrav og regler for rangering.

Les brevet til universiteter og høyskoler med lærerutdanning her