Oppfølging av statssekretærutvalgets forslag til lovendringer for å forebygge problemer med lavinnskuddsborettslag - forslag til lovendringer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2009