Opplysningsplikten til barnevernstjenesten

Brev til alle landets kommuner om taushetsplikt, opplysningsplikt og meldeplikt til barneverntjenesten. Avsender: BLD, HOD, JD og KD.

Brev til kommunene om opplysningsplikten til barneverntjenesten (PDF)

Vår referanse 14/4421